Systemy telefonii wewnętrznej

Mimo powszechności telefonów komórkowych sensowna jest budowa (w dużych domach, biurach) wewnętrznej sieci telefonicznej. Spełnia ona wiele funkcji, pozwala nie tylko na inicjowanie lub przyjmowanie połączeń z zewnątrz w dowolnym pomieszczeniu, ale też umożliwia prostą komunikację pomiędzy odległymi pomieszczeniami (rodzaj interkomu). Do wewnętrznej sieci VoIP należeć mogą nie tylko telefony stacjonarne, ale też interkomy, domofony, wideo-domofony i smartfony z oprogramowaniem SIP.