Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Oferujemy usługi z zakresu projektowania i montażu stacjonarnych systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych opartych o komponenty firmy GAZEX. Pomagamy dobrać odpowiedni system, tak aby spełniał on założone funkcje i był zgodny z obowiązującymi przepisami. Oferujemy przeglądy techniczne zainstalowanych instalacji. Dokonujemy czynności serwisowych i naprawy uszkodzonych instalacji.

Bezpieczne użytkowanie obiektów wyposażonych w instalacje wykorzystujące gazy toksyczne lub wybuchowe wymaga zastosowania systemów detekcji tych gazów. Systemy te Informują użytkownika o przekroczeniu bezpiecznych stężeń gazu lub par cieczy, świadczących na przykład o rozszczelnieniu instalacji. Poza tym stosowanie tego typu systemów jest obligatoryjne. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi niektóre pomieszczenia obiektów (kotłownie gazowe o łącznej mocy kotłów powyżej 60kW, garaże podziemne o liczbie miejsc parkingowych powyżej 10, akumulatorownie, zakłady produkcyjne) powinny być wyposażone w stacjonarne systemy wykrywania gazów toksycznych lub wybuchowych (w przypadku kotłowni również odcinających dopływ gazu i sygnalizujących przekroczenie określonych stężeń gazu).