Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest P.P.H.U. EKO-TEST S.C. 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9, pawilon 1., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@ekotest.com.pl lub telefonując pod numer: 513-512-513 Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Beatę Binio, pisząc na adres: beata.binio@ekotest.com.pl , pod numerem telefonu: 513-512-513.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia, której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub ochrony Państwa danych osobowych.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Administrator może przekazać Twoje dane swoim podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.