Systemy rejestracji czasu pracy

Systemy elektronicznej rejestracji czasu pracy to wielki krok naprzód w dziedzinie efektywnego zarządzania czasem i personelem. Dają możliwość pełniejszej oceny wydajności pracy poszczególnych pracowników oraz lepszą kontrolę ewentualnego naruszenia przez nich regulaminu pracy. Ewidencja czasu pracy to także szereg oszczędności dla firmy związanych chociażby z zatrudnianiem dodatkowego personelu czy też kosztami jakie pochłaniają tradycyjne, papierowe metody zliczania czasu pracy. Przede wszystkim, elektroniczne systemy RCP pozwalają na dokładne zliczanie czasu pracy pracownika. Dostarczają informacji o tym, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył pracę, mogą monitorować czas jaki pracownik spędza na przerwie, wyjściach służbowych czy rejestrować samowolne opuszczenie pracy przez pracownika, tzw. wyjścia prywatne. Ponadto taki system może wykazywać wszelkie spóźnienia do pracy, informować o przekroczeniu przydzielonego czasu przerwy, absencjach czy zaplanowanych urlopach i innego rodzaju nieobecnościach w pracy.

Równie przydatną funkcją systemów RCP jest możliwość zliczania czasu pracy, jaki pracownik poświęca na wykonanie danego typu pracy czy produkcji, tzw. kontrola zleceń.