Instalacje w środowisku Ex

Z zakresu prac w strefie zagrożenia wybuchem oferujemy Państwu kompleksowe usługi począwszy od stworzenia projektu instalacji takich jak klimatyzacja, instalacje elektryczne, ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja po dobór odpowiednich urządzeń oraz pełną realizację tych projektów.

Wszystkie prace wykonywane w strefie potencjalnie wybuchowej realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających m.in. aktualne świadectwa kwalifikacji. Urządzenia przez Nas montowane zawsze dobierane są po uzgodnieniu z inwestorem oraz w oparciu o opinie funkcjonariusza straży pożarnej, gdzie określone są warunki i rodzaj strefy Ex. Na podstawie oczekiwań inwestora oraz opinii wyżej wspomnianego funkcjonariusza straży pożarnej firma może stworzyć każdy projekt oraz dobrać urządzenia o odpowiednich parametrach dostosowanych do pracy w określonej strefie Ex.

Przed przystąpieniem do prac firma zapoznaje się z całą dokumentacją montowanego sprzętu tj. certyfikaty, instrukcje producenta, rysunki techniczne, warunki bezpiecznego użytkowania czy deklaracje zgodności, a montaż instalacji zawsze wykonywany jest za pomocą odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Po zakończeniu prac instalacyjnych zawsze przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.