Systemy przeciwpożarowe

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Nasz zespół zapewnia pomoc przy doborze odpowiedniego systemu w odniesieniu do potrzeb i wymagań klienta oraz przeznaczenia i wielkości obiektu. Oferujemy przeglądy konserwacyjne Nasi technicy serwisu posiadają niezbędne kwalifikacje i szkolenia potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. W przypadku prac serwisowych i konserwacyjnych istnieje możliwość ustalenia dogodnych terminów ich przeprowadzenia.